انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۱
plusresetminus
سند توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی استان تهران سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.
 

سند توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی استان تهران 1396-1400

استان:
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-امور اجتماعی و فرهنگی
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-امور زیربنایی
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-امور تولیدی
شهرستان ها:
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان بهارستان
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان دماوند
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان اسلامشهر
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان فیروزکوه
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان قرچک
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان قدس
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان ملارد
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان پاکدشت
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان پردیس
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان پیشوا
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان ری
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان رباط کریم
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان شهریار
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان شمیرانات
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان تهران
سند توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان تهران-شهرستان ورامین
ٰ
https://thmporg.ir/vdcj.iemfuqemvsfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما