انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
تمامی دستگاه های اجرایی باید به سامانه سنجش رضایتمندی مردم متصل شوند
گردهمایی نظام فنی و اجرایی کشور و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان صنعت احداث برگزار شد
برگزاری کارگروه اعتبارسنجی صدور مجوز فعالیت برای موسسات آموزشی
خدمات الکترونيک
قوانين و مقررات