انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران برگزار شد
نظام نامه عادلانه پرداخت کارکنان و گروههای مختلف حقوق بگیر دولت تصویب شد
میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
خدمات الکترونيک
قوانين و مقررات