انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
طراحی چرخه سیاستگذاری موفق از برنامه‌ تا عمل
ارائه بودجه دستگاه‌ها منوط به ارائه آمار باشد
تصمیم مجمع نمایندگان استان تهران برای اقدام فوری در حوزه امنیت، سلامت، آب و فاضلاب پایتخت
ازوجی بر بهبود روند شهرسازی در استان تاکید کرد
تحول در نظام آموزشی از  پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم
لزوم بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه‌محوری
آغاز عملیات احداث مترو میدان نماز اسلامشهر
برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشترک با شهرستان قدس