انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
 
مناقصات و قرادادهای سازمان
۱ فروردين ۱۴۰۱ ۱۰:۲۲
تناسب شاخص‌های ارزیابی عملکرد با جمعیت تحت پوشش
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۱
عکس تزئینی است
۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۰۱
عکس تزئینی است.
۸ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۳۳
برگزاری نخستین جلسه مدیریت سبز در سازمان مدیریت تهران
۶ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۱۲
مناقصات و قراردادها
۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۰۴
سند راهبردی منابع انسانی سازمان مدیریت تدوین می شود
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷