انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
 
بررسی سند توسعه روستایی استان تهران در سازمان مدیریت
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۱۳
بررسی برنامه‌ها برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی استان تهران
۳۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۴:۵۲
برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی استان تهران
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۳۷
بخش صنعت و خدمات زمینه‌ساز تحقق رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی استان
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸
سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران برگزار شد
۱۰ شهريور ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹
گزارشات عملکردی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۴۲
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق ۲
۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۲۳
عکس تزئینی است
۲۷ تير ۱۴۰۰ ۰۸:۵۸
نسخه درمانی به نام سند آمایش استان تهران
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۳
عکس تزئینی است
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۱
عکس تزئینی است
۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳