انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارشات تصویری
 
گزارش تصویری: برگزاری دومین جلسه گروه کاری نقشه و اطلاعات مکانی در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۴
گزارش تصویری: رونمایی از نرم‌افزار مدیریت عملکرد کارکنان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۳
گزارش تصویری: اهدای خون کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰
گزارش تصویری: برگزاری هفتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۴۲
گزارش تصویری: جلسه شفیعی با نماینده محترم مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۵۴
گزارش تصویری: برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۷
گزارش تصویری: برگزاری ششمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۱۳
گزارش تصویری: جلسه کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۷
گزارش تصویری: برگزاری پنجمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۵
گزارش تصویری: نخستین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰
گزارش تصویری: بازدید مسعود شفیعی از بیمارستان کودکان بهرامی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰
گزارش تصویری: اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه‌گذاری و دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۱۴