انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۱
plusresetminus

شهرام عدالتی
معاون هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تماس:  22901220
شماره فاکس: 22901221

شرح وظایف معاونت:

-مشارکت در طراحی نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای و اجرای نظام مصوب در استان .
-تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه کلان کشور .
-تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان امور اشتغال و سرمایه‌گذاری، جمعیت، آمایش سرزمین، آینده نگری، محیط زیست، توسعه منابع استانی .
-نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشي‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی
-انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تهیه طرح‌های آمایش سرزمینی استان .
-تهیه و تدوین گزارش ‌های سالانه اقتصادی و اجتماعی استان .
-انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق برنامه‌های استان، بودجه سنواتی، پیوست‌ها و مستندات آن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های دیگر و در چارچوب ضوابط تعیین شده .
-انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع مربوطه .
-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بخش‌های مختلف در چارچوببخشنامه‌بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجهکل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی .
-انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمدهای استانی، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه .
-بررسی و مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای، تملک دارایی مالی و ردیف‌های متفرقه با دستگاه‌های اجرایی .
-انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی .
-بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های بخش‌های امور تولیدی، زیربنایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی .
-تهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تبصره‌های بودجه .
-نظارت و ارزشیابی بر فعالیت‌های هزینه‌ای، طرح‌ها و پروژهای تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به منظور مطابقت عملیات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پیش بینی شده .
-پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه‌های اجرایی .
-بررسی چگونگی و نقش سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و مشارکت‌های عمومی و غیردولتی در اقتصاد استان .

 

ورود به سایت اطلاع رسانی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق ۲


چارت سازمانی:


1- گروه تلفیق برنامه و بودجه:
آقای فراهانی           75033606
خانم شاهرخی 75033609
آقای کولیوند 75033603
خانم قبادیان 75033612
خانم اسکویی 75033611
خانم اعتدالی 75033610
آقای عسگری پور 75033640
آقای ناصری 75033605
خانم عسگری پور 75033604
خط مستقیم 22901213
فکس 22901213

2- گروه علمی فرهنگی وآموزشی
آقای حشمت اله سلیمانی  75033905
خانم صابری 75033907
خانم اکبری 75033902
خانم قوسی 75033908
آقای قائمی 75033909
آقا صمیمی 75033921
خط مستقیم 22901249-19
فکس 22901219

3- گروه تولیدی و  زیربنایی
آقای مهام               75033627
آقای قانبیلی 75033622
آقای حسینی مقدم 75033620
خانم اسدی 75033625
خانم شاکری 75033623
آقای احمدی 75033645
آقای غریبی 75033642
خانم خسروی 75033643
خط مستقیم 22901217
فکس 22901217

4- گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری
خانم شولستانی           75033520-1
خانم ریحانی 75033554
خانم ارضروم چیلر 75033515
خانم خدادادی 75033580
خانم شهاب 75033517
آقای پیروزی 75033523
خط مستقیم 22901218
فکس 22901218

5- گروه اقتصادی وسرمایه گذاری ومشارکت های مردم
خانم بازرگانی                 75033550
خانم اولیایی 75033570
خانم امیری 75033518
آقای مرادی پور 75033526
خانم ساسانیان 75033552
خانم دلوریان 75033556
خانم پادیاب 75033555
خط مستقیم 22901223
فکس 22901225-26
https://thmporg.ir/vdcg.n9nrak9wxpr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما