کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

فراخوان عناوین پژوهشی دستگاههای اجرایی استان تهران در سال 1401 برای دریافت پروپوزال

1 اسفند 1400 ساعت 11:37


مکاتبه با دانشگاه ها

شیوه نامه فرآیند اجرایی طرحهای پژوهشی سال 1401 استان تهران

موضوعات پژوهشی سال 1401 مصوب کارگروه آموزش و پژوهش استان تهران برای فراخوان دریافت پروپوزال از دانشگاهها و مراکز پژوهشی

کاربرگ ارزیابی اجرایی پروپوزال پژوهشی

کاربرگ ارزیابی علمی پروپوزال پژوهشی

قالب پروپوزال

 

چکیده طرح های پژوهشی
طرح های پژوهشی تامین اعتبار شده از محل اعتبارات بند (هـ) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام شد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته از سال 1397 تا سال 1400

 فرم خام پيشنهاد طرح پژوهشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 1401
 


کد مطلب: 5956

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/5956/فراخوان-عناوین-پژوهشی-دستگاههای-اجرایی-استان-تهران-سال-1401-دریافت-پروپوزال

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir