انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
معاونت آمار و اطلاعات
 
گزارشات عملکردی معاونت آمار و اطلاعات
۱ فروردين ۱۴۰۱ ۱۰:۵۱
بهای زمین و اجاره مسکن شهروندان تهرانی در بهار ۱۴۰۰
۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۵۸
ارائه بودجه دستگاه‌ها منوط به ارائه آمار باشد
۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۲۷
عکس تزئینی است
۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۱
عکس تزئینی است
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷
شیب کاهشی نرخ تورم ماهانه در استان تهران
۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲
عکس تزئینی است
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷
انتشار نشریه شاخص‌های فصلی استان تهران در بهار ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳
عکس تزئینی است
۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۵۱
زیر و بم آمار در سازمان مدیریت تهران
۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۲۴
وظایف آماری فراتر از یک استان
۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۲۶
قدردانی از همکاران معاونت آمار و اطلاعات در آستانه روز آمار و برنامه‌ریزی
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰