انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
شرح وظایف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
 
 • تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و  سازمان
  تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....
  بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه
  راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم
  تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع
  تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن
  بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان
  تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري
  سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.
  راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن
اعضای کمیته:
 • جناب آقای ازوجی؛ رئیس محترم سازمان به عنوان رئیس کمیته
  جناب آقای لهراسبی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی به عنوان دبیر کمیته  
  جناب آقای سلیمانی؛ معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
  جناب آقای شیرین؛ بازرس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
  جناب آقای سیفی؛ مدیر محترم اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
  جناب آقای توکلی؛ رئیس محترم حراست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
  جناب آقای اسدی؛ ذیحساب محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
https://thmporg.ir/vdcb.0bsurhbf0iupr.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما