انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مشاور در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM) در پروژه های عمرانی
در راستای مأموریت های مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بعنوان متولی پیاده سازی نظام فنی و اجرایی در استان و در چارچوب سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور و با هدف ارتقای کیفیت و کاهش هزینه و زمان در پروژه های عمرانی از طریق توسعه مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM)، «راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مشاور در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM)» توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تهیه و منتشر گردید.
راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی پیاده‌سازی BIM در پروژه‌های عمرانی با تمرکز بر دغدغه ها‌، نیازمندی ها و چالش ‌های پیش روی مهندسین مشاور استان تهران در پیاده‌سازی این فرآیند، تهیه گردیده است. این راهنما بر اساس تحقیق میدانی صورت گرفته بر روی بیش از 100 شرکت مهندسین مشاور فعال تهیه شده است و به همراه سند چشم انداز و برنامه بلندمدت مدل‌سازی اطلاعات ساخت(BIM) بکار خواهد رفت.
فایل الکترونیکی راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مشاور در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM) در پروژه های عمرانی
گفتنی است در تیرماه سال جاری «سند چشم انداز و برنامه بلند مدت پیاده سازی BIM و دستورالعمل های اجرایی آن» که بر اساس مصوبات شورای فنی استان در دستور کار این سازمان قرارگرفته بود، توسط مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان تهیه و منتشر گردیده و در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است.
فایل الکترونیکی سند چشم انداز BIM
همچنین به منظور تبیین و تشریح  این راهنما برای ذینفعان خصوصا برای شرکت های مهندسین مشاور، وبیناری در دیماه سال جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار خواهد گردید که زمان آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
 
https://thmporg.ir/vdci.uawct1av5bc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما