انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۳
plusresetminus

مسعود افشین
معاونت آمار و اطلاعات
شماره تماس:22901233
شماره فکس:22901234
ایمیل:

شرح وظایف معاونت آمار و اطلاعات:
ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماری‌های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه‌های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده.
سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری‌های نمونه‌ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ایران.
جمع‌آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان‌های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور.
بررسی و شناخت نیازهای آماری دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی استان و طرح‌های اعتباری هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استان.
تهیه و اجرای طرح‌های آماری استانی و نظارت بر انجام آمارگیری‌ها و سرشماری‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
تجزیه و تحلیل نتایج طرح‌های آماری استانی و آماده‌سازی برای انتشار آمارنامه استان.
انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاریف و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمار ایران.
تهیه حساب‌های منطقه‌ای (استانی) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تأیید مرکز آمار ایران.
ارایه خدمات آماری و راهنمایی‌های فنی به دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، گروه‌ها و کارشناسان متقاضی در سطح استان.
بهنگام سازی چارچوب‌ها و ضوابط آماری مطابق با دستورالعمل‌های مرکز آمار ایران.
ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری سایر معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
تهیه و بهنگام‌سازی نقشه‌های اطلاعات مکانی موردنیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب.
جمع‌آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان.
تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و روستایی برای طرح‌های آماری با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور.
انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورای کاربران (GIS) (سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی استانی)
 

ورود به سایت اطلاع رسانی

 

چارت سازمانی:

معاونت آمار واطلاعات
آقای افشین 75033700
آقای افضل زاده 75033702
خط مستقیم 22901233
فکس 22901234

گروه آمارهای ثبتی،فرابری و پردازش داده ها
آقای قاسمی 75033706
خط مستقیم 22901281
فکس 22901281

گروه نقشه و اطلاعات مکانی
آقای غیبی 75033341
خط مستقیم 22901286
فکس 22901286

گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت
آقای میرابی 75033704
آقای سجادی 75033707
خانم دیانتی 75033720
آقای ابریشم کار 75033740
خانم عاشوری 75033708
خط مستقیم 22901285
فکس 22901285
   
گروه اجرای طرح های آمار و سرشماری
آقای حق پناه 75033300
آقای احمدی 75033324
آقای نصیری فر 75033314
خط مستقیم 22901239
فکس 22901238

 
https://thmporg.ir/vdcb.sbsurhbfziupr.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما