انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارش‌های تصویری
 
میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲ مرداد ۱۴۰۳ ۱۱:۱۸
میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۲ تير ۱۴۰۳ ۱۱:۴۳
برگزاری کارگروه آموزشی سالانه همکاران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ تير ۱۴۰۳ ۱۰:۵۵
برگزاری جشن عید غدیر خم <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ تير ۱۴۰۳ ۱۴:۱۵
میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۴۱
بررسی دستاوردهای اجرای طرح پژوهشی «رصد» و ارزیابی برنامه رشد اقتصادی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۰۹:۴۲
کمیته بهره وری استان تهران تشکیل جلسه داد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۱:۰۲
میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲:۱۰
جلسه هم اندیشی اطلاعات بهداشتی و درمانی معاونت آمار و اطلاعات <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۴۹
بررسی تدوین سند «برنامه هفتم توسعه» استان تهران (۶) <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۰۱
بررسی تدوین سند «برنامه هفتم توسعه» استان تهران (۵) <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۴۸
بررسی تدوین سند «برنامه هفتم توسعه» استان تهران (۴) <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۹:۳۲