انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارشات تصویری
 
گزارش تصویری: برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۴۴
گزارش تصویری: بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی استان تهران از مجتمع بیمارستانی امیر‌اعلم <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۵۳
گزارش تصویری: سومین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۷
گزارش تصویری: دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۱۳
گزارش تصویری: جلسه بررسی ماژول مخاطرات طبیعی توسط شرکت بنیان زمین <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۳:۰۳
گزارش تصویری: برگزاری چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۲۶
گزارش تصویری: سومین جلسه شورای فنی استان در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ تير ۱۴۰۰ ۱۲:۱۶
گزارش تصویری: برگزاری جلسه بررسی راهکار‌های راهبری بهره‌وری <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۳۹
گزارش تصویری: جلسه معاون هماهنگی برنامه و بودجه با دبیران کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸
گزارش تصویری: دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۵۱
گزارش تصویری: برگزاری جلسه کارگروه استانی به منظور بررسی و صدور مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های آب و فاضلاب استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۳۹
گزارش تصویری: دومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ تير ۱۴۰۰ ۱۳:۱۳