انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارش‌های تصویری
 
دهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۷
کارگروه توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل جلسه داد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ شهريور ۱۴۰۱ ۱۲:۵۰
کارگروه نظارت شورای فنی استان تهران تشکیل جلسه داد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ شهريور ۱۴۰۱ ۱۱:۲۱
نهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۴۰۱ ۱۳:۵۵
یک استاد دانشگاه: توسعه شرکت های دانش بنیان برای تولید ثروت و توسعه اقتصاد ضروری است <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۵ شهريور ۱۴۰۱ ۱۶:۲۰
چهارمین جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۴ شهريور ۱۴۰۱ ۱۰:۱۷
تشکل های صنفی مهندسی، از سرمایه های ملی کشور هستند <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۹ شهريور ۱۴۰۱ ۱۱:۴۳
دومین جلسه کارگروه آموزش دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱ شهريور ۱۴۰۱ ۱۰:۲۲
نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با رسانه ها به مناسبت هفته دولت <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۱۶
هفتمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۶
دومین جلسه شورای فنی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۲
نشست رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با دبیران کمیته برنامه ریزی شهرستانهای استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۲۹