انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارش‌های تصویری
 
پانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۳۱
پودمان آموزشی شرایط اقلیمی و آمایش سرزمین برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۱۵
برگزاری چهارمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۱۰
دومین جلسه بررسی و انتخاب عناوین پیشنهادی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۴۶
جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۰ دی ۱۴۰۱ ۰۹:۳۶
کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران تشکیل جلسه داد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۱۵
استاندار تهران: «مزیت بخشی» و «منزلت بخشی» عامل تجدید حیات روستاست <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۵۵
جلسه بررسی مجوز کمیسیون ماده ۲۳ دستگاههای اجرایی استان تهران برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۳ دی ۱۴۰۱ ۰۹:۵۳
بررسی و آسیب شناسی فرآیند تولید و جمع آوری آمارهای نظام برنامه ریزی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۱۶
اهدای خون توسط کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۵ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۱۸
مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۵ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۴
برگزاری هفتمین جلسه شورای فنی استان در سال ۱۴۰۱ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۲۲