انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارش‌های تصویری
 
نشست ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۴۲
جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۵۸
شاکری: استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساخت و ساز ضروری است/ ازوجی: استان تهران آمادگی دارد پیشگام اجرای «مدل سازی  اطلاعات ساخت» در کشور شود <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۱۷:۱۷
همایش تجلیل از پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث برگزار می شود <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۲۵
نشست شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۱۲:۱۱
دومین نشست بررسی شاخص های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۰۳
تشریح الگوی نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۰ فروردين ۱۴۰۲ ۱۱:۱۹
نشست بررسی شاخص های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ فروردين ۱۴۰۲ ۱۰:۵۱
نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با معاونت آمار و اطلاعات <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ فروردين ۱۴۰۲ ۱۰:۴۶
آخرین جلسه شورای معاونین در سالجاری برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۲:۴۱
دهمین جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۰۷
نهمین جلسه شورای فنی استان تهران برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۲۱