انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارش‌های تصویری
 
میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برپا شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳
دهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۴۹
بررسی وضعیت «مولّدسازی دارایی های دولت» در استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳:۴۸
دوره آموزشی اصول نگارش مکاتبات اداری برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۴۵
نشست آموزشی «تدوین سند برنامه هفتم توسعه استان تهران» برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳:۴۰
بررسی وضعیت پروژه احداث کمربندی شهر قلعه نو <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ بهمن ۱۴۰۲ ۰۸:۵۷
نشست آموزشی «سیاستگذاری توسعه ای و حکمرانی زنجیره ارزش» برگزار شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۴۸
پنجمین نشست گروه کاری نقشه و اطلاعات مکانی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۱۵
نشست ﺑﺮرسی و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻦ پیشنهادی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۵:۰۹
نهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۰۴
کمیته «مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» تشکیل جلسه داد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۴۱
کارگروه آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تشکیل شد <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۳۹