انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارشات تصویری
 
گزارش تصویری: برگزاری پانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰
گزارش تصویری: نشست مشترک با مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص رشد اقتصادی ۷/۶ درصدی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵
گزارش تصویری: تقدیر از کارشناسان ارزیابی شاخص‌های اختصاصی و عمومی دستگاه‌های اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰
گزارش تصویری: اولین جلسه کمیته ساختار نیروی انسانی مدیریت امور عشایر استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۹
گزارش تصویری: جلسه مسعود شفیعی با فرماندار و نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹
گزارش تصویری: برگزاری چهاردهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹
گزارش تصویری: جلسه هیئت انتخاب مشاور فراخوان اجرای طرح‌های آماری <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۷:۲۶
گزارش تصویری: برگزاری کارگاه تبیین ابعاد و فعالیت‌های آتی سند توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۱۴
گزارش تصویری: پنجمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶
گزارش تصویری: جلسه کارگروه بررسی پروژه‌های پایلوت برای پیاده‌سازی BIM <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹
گزارش تصویری: هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۷:۲۲
گزارش تصویری: برگزاری سیزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۷