انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارشات تصویری
 
گزارش تصویری: بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از چند پروژه در شهرستان ورامین <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۲
گزارش تصویری: برگزاری دومین جلسه شورای پژوهش و نوآوری در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰
گزارش تصویری: جلسه مسعود شفیعی با گروه تلفیق بودجه <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰
گزارش تصویری: برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹
گزارش تصویری: برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان فیروزکوه با حضور مسعود شفیعی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۲۰
گزارش تصویری: برگزاری پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۳۶
گزارش تصویری: نشست صمیمی مسعود شفیعی با خبرنگاران اصحاب رسانه به بهانه فرارسیدن روز خبرنگار <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۳۴
گزارش تصویری: دیدار شفیعی با رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰
گزارش تصویری: برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پیشوا با حضور مسعود شفیعی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۰۷
گزارش تصویری: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قرچک با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۱۵
گزارش تصویری: پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۵۲
گزارش تصویری: برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ملارد با حضور مسعود شفیعی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۲