انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارشات تصویری
 
گزارش تصویری: بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از ایستگاه‌های هواشناسی فیروزکوه،دماوند و آبعلی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۰
گزارش تصویری: بازدید شفیعی از کتابخانه مرکزی پارک‌شهر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۵
گزارش تصویری: دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۳۵
گزارش تصویری: برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور مسعود شفیعی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۲۳
گزارش تصویری: جلسه مسعود شفیعی با فرمانداران فیروزکوه،دماوند و سید احمد رسولی‌نژاد نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۱:۳۸
گزارش تصویری: وبینار توجیهی-آموزشی ارزیابان شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سطح استانی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۳۴
گزارش تصویری: بررسی اهداف شاخص‌های اختصاصی سال ۱۳۹۹ ادارات تعزیرات حکومتی در استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۵
گزارش تصویری: برگزاری نشست گفتمان‌سازی اسناد آمایش سرزمین <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۵۲
گزارش تصویری: تقدیر از پرسنل روابط‌عمومی سازمان به بهانه روز ارتباطات و روابط‌عمومی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۰۱
گزارش تصوری: جلسه مرور قانون بودجه ۱۴۰۰ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۳۸
گزارش تصویری: جلسه هماهنگی پروژه‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۳۲
گزارش تصویری: نخستین نشست برای برگزاری شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای کشور <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۷