انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
گزارشات تصویری
 
گزارش تصویری: جلسه کمیته سرمایه انسانی سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۳۸
گزارش تصویری: دیدار شفیعی با رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ تير ۱۴۰۰ ۱۲:۱۲
گزارش تصویری: جلسه بررسی دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ تير ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲
گزارش تصویری:برگزاری نهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ تير ۱۴۰۰ ۱۶:۰۷
گزارش تصویری: جلسه بررسی چارچوب پیشنهادی پلتفرم تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۳۹
گزارش تصویری: نخستین جلسه کمیته مدیریت سبز <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴
گزارش تصویری: نشست مجازی با موضوع گزارش عملکرد معاون محترم امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۵ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۰۹
گزارش تصویری: دیدار رئیس سازمان با کارکنان مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه‌ و آینده‌نگری و تقدیر از محمدرضا همایی <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۵ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۵۸
گزارش تصویری: جلسه تبیین و تشریح اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰
گزارش تصویری: تقدیر از ایثارگران و جشن تکلیف فرزندان همکاران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۲۲
گزارش تصویری: جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۸
گزارش تصویری: بازدید مسعود شفیعی از ساختمان اداره کل استاندارد استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶