انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
 
گزارش تصویری: برگزاری هجدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۲
گزارش تصویری: برگزاری هفدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۰
گزارش تصویری: برگزاری شانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۲
گزارش تصویری: برگزاری پانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰
گزارش تصویری: برگزاری چهاردهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۹
گزارش تصویری: برگزاری سیزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۷
گزارش تصویری: برگزاری دوازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۶
گزارش تصویری: برگزاری یازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۳
گزارش تصویری: برگزاری هشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان و تقدیر از همکاران برگزیده سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۵
گزارش تصویری: برگزاری هفتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۱
گزارش تصویری: برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۹
گزارش تصویری: برگزاری پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۳۶
گزارش تصویری: برگزاری چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۷ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۶
گزارش تصویری: برگزاری سومین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۴ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۶
گزارش تصویری: آخرین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۲
آرشيو برچسب: شورای معاونین و مدیران سازمان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :