انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ارتباط مستقیم بین میزان تخصیص بودجه و عملکرد دستگاهی در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی ))