انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرستان می توان از ظرفیت بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی مشارکت گرفت ))