انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برگزاری جلسه جاری‌سازی استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی استان‌ها ))