انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي در سال ۱۴۰۰و پيش بيني اعتبار مربوطه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱به شماره ۱۵۶۶۸۵مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ ))