انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فعالیت‌های فرهنگی موجب مصونیت از آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از مسائل و چالش‌هایی می شود که می‌تواند تمام فعالیت‌های توسعه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد ))