انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( شفیعی: بسیاری از دستگاه‌های استان تهران عنوان دستگاه‌ استانی دارند ولی خدماتشان ملی است ))