انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بررسی دستاوردهای اجرای طرح پژوهشی «رصد» و ارزیابی برنامه رشد اقتصادی استان تهران ))