انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
  1. شورای برنامه ریزی و توسعه استان متاثر از چه قانونی است؟
بر اساس ماده 31 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه­ریزی و توسعه استان تهران در اجرای وظایف محموله که در قوانین و دستورالعمل­ها مشخص می­شود و همچنین در اجرای اختیارات تفویضی رئیس­جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه همه­جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان و تقویت نقش و جایگاه استان در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون­گرای منطقه­ای و تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی و همچنین اجرایی نمودن آیین­نامه جدید شورای برنامه­ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار و دبیری رییس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان برگزار می گردد.
  1. کارگرو ههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان چه تعداد هستند؟
بر اساس آیین­نامه ابلاغی، موضوع تصویب‌نامه شماره 29018/ت54487هـ مورخ 12/3/1398 هیئت وزیران، تعداد چهار کارگروه ذیل این شورا استقرار دارند که عبارتند از:
الف - کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه­گذاری.
ب - کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست.
پ - کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده.
ت - کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.
  1. آیا کارگروه های ذیل شورا می توانند گروه کاری تشکیل دهند؟
بر اساس تبصره 1 ماده 4 آین­نامه مذکور، کارگروه های می توانند در موارد نیاز، گروه کاری تشکیل دهند.
  1. کدامیک از دستگاه های اجرایی، عضو اصلی شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند؟ 
بر اساس بند الف ماده 31 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی استان که دارای وزارتخانه هستند، عضو اصلی شورا محسوب می شوند. همچنین فرمانده سپاه و رییس سازمان صدا و سیمای استان نیز عضو اصلی محسوب می شوند.
  1. در مواقعی که یک وزارتخانه دارای چند اداره کل استانی است، کدامیک از ادرات کل متبوعه، به عنوان عضو اصلی شورا محسوب می شوند؟
بر اساس بند الف ماده 31 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اگر یک دستگاه اجرایی دارای چند اداره کل در یک استان باشد، یکی از آنها به انتخاب وزیر، به عنوان عضو اصلی شورا به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان معرفی می شود.
  1. معاونین استاندار، عضو اصلی شورا هستند یا مدعو؟
همه معاونین استاندار از مدعوین محسوب می شوند.
  1. در غیاب استاندار، ریاست جلسه شورا بر عهده کیست؟
برعهده دبیر جلسه (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)
  1. آیا شورای برنامه ریزی و توسعه استان می­تواندوظایف خود را به کارگروه ها تفویض کند؟
بر اساس تبصره 1 بند ب ماده 31 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این شورا می تواند تصمیمگیری موارد غیر مهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه ها و یا مدیران دستگاه های اجرایی مشخص،تفویض نماید تا گزارش تصمیمات  آنها در جلسات بعدی در شورا مطرح و مورد بررسی واقع گردد. این تفویض اختیار رافع مسئولیت های شورا نیست.
 
https://thmporg.ir/vdcb.0bsurhb0fiupr.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما