انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
با حکمی از سوی محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرام عدالتی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به عضویت کمیته مدیریت عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور درآمد.
عدالتی عضو کمیته مدیریت عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور شد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در متن این حکم از سوی محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور برای شهرام عدالتی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به‌عنوان وظایف و ماموریت‌های این کمیته آمده است: «راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان، تدوین معیارها، شاخص‌ها و روش ارزیابی برنامه‌های سازمان (بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت)، مقایسه نتایج ارزیابی‌ها، تحلیل دوره‌ای آنها و ارائه گزارش به شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان، تهیه برنامه نظام‌مند نمودن نظارت مردم و تشکل‌ها بر سازمان، تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره‌وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد سازمان و ارائه گزارش به شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان».  
 
https://thmporg.ir/vdce.f8nbjh8fe9bij.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما