انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
علی شیرین از نظارت مستمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بر حسن اجرای بخشنامه‌های صادره در دستگاه های اجرایی خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در خصوص حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: « در بخشنامه شماره 374899 سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح شده است: «به منظور کاهش ترددهای شهروندان و کارکنان دولت در شرایط هشدار، وضعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات در هر یک از وضعیت‌های اعلامی از سوی قرا‌ر‌گاه عملیاتی ستاد ملّی مدیریت کرونا در ادارات اعلام شده است که در استان تهران با توجه به وضعیت نارنجی اعلام شده، کارکنان دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با (دو سوم) ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد و در سایر دستگاه‌ها ارائه خدمات با حضور 50% کارکنان انجام خواهد شد».
 
علی شیرین نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران را بر تحقق دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها ی صادره ازسوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را امری بدیهی، ضروری و در همه سطوح ضروری دانست و افزود: « در هفته جاری و در شرایط بحران و ضرورت محدودیت حضور کارکنان بصورت محسوس و نامحسوس از دستگاه ها نظارت می‌شود که در هفته گذشته که شرایط قرمز بود میانگین حضور کا‌ر‌کنان در 70 دستگاه اجرایی 31% بوده است».
 
وی ادامه داد: « مشخص گردید 7% دستگاه‌های اجرایی با بیش از (یک دوم) پرسنل، 89% (تا یک سوم) ظرفیت و مابقی دستگاه‌ها نیز از (یک سوم) تا (یک دوم) مشغول به فعالیت بودند».
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در پایان، ضمن تقدیر از دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بخشنامه‌های صادره کوشا هستند، بر استمرار مشارکت مسئولانه همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین و مقررات و روند جلوگیری از شیوع این بیماری همه گیر، تاکید کرد.        
 
https://thmporg.ir/vdch.xnmt23nv6ftd2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما