انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
نشست کمیته مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به ریاست مسعود شفیعی و با حضور اعضاء برگزار شد.
حرکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران باید در جهت نوسازی و الکترونیکی‌کردن نظارت بر عملکرد باشد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، دومین نشست کمیته مدیریت عملکرد به ریاست مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و با حضور شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه، نوشین زارعی سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی و دبیر کمیته، سیمین محمدپور مدیر اداری، مالی و پشتیبانی، شهلا حسنی و فاطمه قاسمی کارشناسان سازمان در محل سالن جلسات برگزار شد.
 مسعود شفیعی در این جلسه اظهار کرد:باید تلاش کنیم تا بتوانیم همزمان با مستندسازی فعالیت های انجام گرفته در دستگاه‌ها، ارتباط آن با فعالیت ها و اهداف دستگاه را مشخص کنیم‌ و به نوعی ارتباط بخش برنامه‌ریزی و بودجه را با بخش مالی برقرار نمائیم.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر برنامه های راهبردی برای مدیریت عملکرد بر اساس اهداف و برنامه‌ها ادامه داد: مکانیزه نمودن شیوه ارزیابی عملکرد با استفاده از نرم افزارها منجر به مستند‌سازی فعالیت‌ها خواهد شد که از اقدامات بسیار مهم در نظام اداری به شمار می آید.
 در ادامه جلسه نوشین زارعی دبیر کمیته مدیریت عملکرد با تشریح اهداف تشکیل این کمیته ذیل کار گروه راهبری توسعه مدیریت سازمان گفت : کار این کمیته تدوین برنامه عملیاتی برای استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان است و مهمترین وظایف آن راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان؛ تدوین معیار ها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های سازمان؛ مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به کارگروه راهبری توسعه مدیریت؛ تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر سازمان و تعیین موضوعات محوری نظام اداری می باشد.
 در پایان این نشست مقرر گردید بحث و بررسی و تدقیق در سند راهبردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران توسط اعضای جلسه و ارائه آن در جلسه آتی انجام گیرد. همچنین مقرر شد مأموریت تحقیق در مورد تهیه و استقرار برنامه‌های الکترونیکی کار‌آمد جهت مدیریت عملکرد کارکنان سازمان به وسیله مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی انجام شود.
https://thmporg.ir/vdcf.ydtiw6dxcgiaw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما