انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
نشست هم اندیشی و مشترک مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با مدیران دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی رویکرد آموزش و ایجاد تحول در نظام آموزشی دستگاه ها، مقرر شد دو طرح پژوهشی (پروپوزال)  با عنوان «آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دولت برای دستگاههای اجرایی» و «ارائه مدلی تحول ساز در زمینه ارتقای کیفیت دوره های آموزشی نوین و کارآمد در آموزش کارکنان دولت برای استان تهران» توسط اساتید دانشکده حکمرانی
تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال شود.
در نشست یادشده همچنین بر نیازسنجی دوره آموزشی، تحول در نحوه ارائه بهینه آموزش و اثر بخشی دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان ها، تاکید شد.

 
https://thmporg.ir/vdcj.oemfuqeomsfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما