انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به انجام رساند؛

پایش زمانی و مکانی تغییرات پوشش زمین در ایران

پایش زمانی و مکانی تغییرات پوشش زمین در ایران با بهره گیری از نتایج داده های سنجنده ماهواره «سنتینل 2» تشریح شد.این پایش توسط «محمد غیبی» رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تهیه شده و نتایج آن، تغییرات و وضعیت پوشش زمین در سالهای 2017 و  2021 میلادی را نمایان می کند.
«علاءالدین ازوجی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نشست ارائه این کار تحقیقاتی اظهار داشت: تغییرات کاربری اراضی در کشور به ویژه استان تهران، موجب آسیب های جدی به آمایش سرزمینی شده و بحران های زیست محیطی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه هرگونه تغییرات باید بر اساس سند آمایش سرزمین صورت گیرد، افزود: توسعه شهرها و گسترش حاشیه ها که اراضی بایر و مراتع را اشغال می کند، در زمان بروز بلایای طبیعی، موجب خسارات های جبران ناپذیری می شود که باید در سیاستگذاری ها به این موضوع توجه شود.
وی تاکید کرد که داده ها و اطلاعات این پایش مهم باید در طرح هادی روستاها و طرح تفصیلی شهرها مورد توجه قرار گیرد تا مانع تخریب زمین و منابع زیر زمینی گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه یافته های «پایش زمانی و مکانی تغییرات پوشش زمین» نشان می دهد که در پنج سال گذشته به موضوع آمایش سرزمین توجه کمتری صورت گرفته است، تاکید کرد: این موضوع در کمیته زیربنایی و شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران به صورت ویژه پیگیری می شود تا دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، آب و فاضلاب، جهاد و کشاورزی و راه شهرسازی، بر اساس این مهم و اولویت های برنامه هفتم توسعه کشور گام بردارند.
«محمد غیبی» رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه پایش زمانی و دقیق تغییرات پوشش کاربری زمین برای درک روابط و کنش های متقابل بین انسان و پدیده های طبیعی به منظور تصمیم گیری بهینه و برنامه ریزی توسعه سرزمین، از اهیمت بسزایی برخوردار است، افزود: با دستیابی به این شناخت می توان منابع طبیعی را بهتر و کاراتر مدیریت کرد.
وی افزایش جمعیت، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، مدیریت بهینه منابع طبیعی، مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی (فروشنست زمین، سیل، زلزله و...) و دستیابی به توسعه پایدار را از ضروریات پایش تغییرات پوشش اراضی برشمرد.
رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، کاهش تدریجی پوشش درختان بلند و جنگلی، کاهش پوشش اراضی زراعی، افزایش سطح ساخته شده، افزایش اراضی مرتعی و کاهش اراضی بایر را از نتایج حاصله از این تحقیق بیان کرد.
وی اراضی استان تهران در سالهای 2017 و  2021  میلادی را دارای 12درصد تغییر و 88 درصد را نیز بدون تغییر بیان کرد.
 
 
https://thmporg.ir/vdce.n8pbjh8ev9bij.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما