کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سوالات متداول

11 تير 1400 ساعت 14:54


سوالات متداول حوزه ریاست سازمان

سوالات متداول مدیریت آموزش ، پژوهش و آینده نگری 

سوالات متداول مدیریت اداری ، مالی و پشتیبانی

سوالات متداول مدیریت نظام فنی و اجرایی

سوالات متداول معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

سوالات متداول معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

سوالات متداول معاونت آمار و اطلاعات

سوالات متداول شورای برنامه ریزی و توسعه استان


کد مطلب: 5563

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5563/سوالات-متداول

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir