کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارشات عملکردی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

24 مرداد 1400 ساعت 9:42مقایسه ضریب حقوق کارکنان 1400 و 1401
مقایسه ضوابط اجرایی1400 و 1401 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایداردر مناطق روستایی و عشایري

سند آمایش استان تهران
سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران
اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای استان تهران
گزارش عملکرد 7 ساله دولت در استان تهران
اینفوگراف جغرافیای اقتصادی استان تهران
اینفوگراف ساز و کار سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان تهران


کد مطلب: 5398

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5398/گزارشات-عملکردی-معاونت-هماهنگی-برنامه-بودجه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir