کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارشات عملکردی حوزه ریاست و روابط عمومی

1 فروردين 1401 ساعت 10:50


گزارش عملکرد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به تفکیک سال 1399-1400-1401

گزارش آسیب شناسی و بهبود عملکرد 1400


گزارش صیانت از حقوق شهروندان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال 1399


کد مطلب: 5396

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5396/گزارشات-عملکردی-حوزه-ریاست-روابط-عمومی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir