کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارشات عملکردی حوزه ریاست و روابط عمومی

19 مرداد 1401 ساعت 22:18


گزارش عملکرد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به تفکیک ماه های سال 1399
گزارش صیانت از حقوق شهروندان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال 1399
 


کد مطلب: 5396

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5396/گزارشات-عملکردی-حوزه-ریاست-روابط-عمومی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir