کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

معرفی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

21 شهريور 1400 ساعت 9:10


حشمت اله سلیمانی
معاون هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تماس:  22901220
شماره فاکس: 22901221

رئیس دفتر: خانم اکبری
 

ورود به سایت اطلاع رسانی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق ۲

مقایسه ضریب حقوق کارکنان 1400 و 1401
مقایسه ضوابط اجرایی1400 و 1401 

 شرح وظایف معاونت:

-مشارکت در طراحی نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای و اجرای نظام مصوب در استان .
-تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه کلان کشور .
-تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان امور اشتغال و سرمایه‌گذاری، جمعیت، آمایش سرزمین، آینده نگری، محیط زیست، توسعه منابع استانی .
-نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشي‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی
-انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تهیه طرح‌های آمایش سرزمینی استان .
-تهیه و تدوین گزارش ‌های سالانه اقتصادی و اجتماعی استان .
-انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق برنامه‌های استان، بودجه سنواتی، پیوست‌ها و مستندات آن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های دیگر و در چارچوب ضوابط تعیین شده .
-انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع مربوطه .
-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بخش‌های مختلف در چارچوببخشنامه‌بودجه، ضوابط، دستورالعمل‌ها بودجهکل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی .
-انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمدهای استانی، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه .
-بررسی و مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای، تملک دارایی مالی و ردیف‌های متفرقه با دستگاه‌های اجرایی .
-انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی .
-بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های بخش‌های امور تولیدی، زیربنایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی .
-تهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تبصره‌های بودجه .
-نظارت و ارزشیابی بر فعالیت‌های هزینه‌ای، طرح‌ها و پروژهای تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به منظور مطابقت عملیات انجام شده با برنامه‌ها و اهداف پیش بینی شده .
-پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه‌های اجرایی .
-بررسی چگونگی و نقش سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و مشارکت‌های عمومی و غیردولتی در اقتصاد استان .

 


کد مطلب: 5352

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5352/معرفی-معاونت-هماهنگی-برنامه-بودجه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir