کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی 1400

1 فروردين 1401 ساعت 14:45


عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی 1400


 


کد مطلب: 6206

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6206/گزارش-عملکرد-مدیریت-نظام-فنی-اجرایی-1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir