کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارشات عملکردی دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

1 فروردين 1401 ساعت 11:33گزارش عملكرد دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران سال 1399

گزارش عملكرد دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران سال 1400 


کد مطلب: 5402

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5402/گزارشات-عملکردی-دبیرخانه-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir