کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارشات عملکردی معاونت آمار و اطلاعات

3 مهر 1400 ساعت 18:47


سالنامه آماري سال ۱۳۹۸ استان تهران
 


کد مطلب: 5401

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5401/گزارشات-عملکردی-معاونت-آمار-اطلاعات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir