کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارشات عملکردی معاونت آمار و اطلاعات

19 مرداد 1401 ساعت 21:19


سالنامه آماري سال ۱۳۹۸ استان تهران
 


کد مطلب: 5401

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5401/گزارشات-عملکردی-معاونت-آمار-اطلاعات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir