کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه ها

3 مهر 1400 ساعت 19:23


سامانه میز خدمت الکترونیکی سازمان
تالار گفتگو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) 
سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور (دادور)
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)


کد مطلب: 5393

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5393/سامانه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir