کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

صورت جلسات كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

19 مرداد 1401 ساعت 21:01


صورتجلسات كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در سال 1399

1- جلسه اول مورخ       1399/08/20 
2- جلسه دوم مورخ       1399/09/10
3- جلسه سوم مورخ     1399/09/24
4 جلسه چهارم مورخ     1399/10/22
5- جلسه پنجم مورخ     1399/11/27
 


کد مطلب: 5367

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5367/صورت-جلسات-كميته-سلامت-اداري-صيانت-حقوق-مردم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir