کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

شرح وظایف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

3 مهر 1400 ساعت 19:23


شرح وظایف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
 

اعضای کمیته:


کد مطلب: 5366

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5366/شرح-وظایف-كميته-سلامت-اداري-صيانت-حقوق-مردم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir