کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم

19 مرداد 1401 ساعت 22:07


 برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برای صیانت از حقوق مردم در سال 1399 

 


کد مطلب: 5365

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5365/برنامه-عملیاتی-صیانت-حقوق-مردم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir