کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

25 بهمن 1400 ساعت 10:13


رسول فرجام 

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران
شماره تماس:   22901224
شماره فکس:    22901224
ایمیل:

شرح وظايف دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان:

انجام امور دبيرخانه اي شوراي برنامه ريزي استان

تهيه دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

دريافت و بررسي درخواستها و موضوعات واصله براي طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

تهيه گزارش از پيشنهادهاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه براي ارسال به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

تهيه ابلاغ هاي مربوط به تصميمات متخذه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ارسال به مراجع مربوطه.

ايجاد بانك اطلاعاتي از مستندات ؛ دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

تهيه و تنظيم گزارشات موردي بر اساس دستور رئيس سازمان.


چارت سازمانی:
- مصطفی خسروانی                   کارشناس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان        75033559
                                                 کارشناس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان        75033511
- سعید صابری                            کارشناس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 

مستندات سال 1399:

1- دعوتنامه های سال 1399
2- صورتجلسات سال 1399
3- گزارش عملکرد سال 1399

 

 


کد مطلب: 5347

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5347/دبیرخانه-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir