کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

معرفی و نحوه ارتباط با بازرس سازمان

14 بهمن 1401 ساعت 23:25


بازرس سازمان:
آقای علی شیرین
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان


حکم انتصاب بازرس سازمان:

ارتباط با بازرس سازمان و نحوه گزارش موارد تخلف و فساد اداری:


ارتباط با بازرس سازمان برای گزارش موارد وقوع فساد به دو صورت  امکان پذیر است:

الف-صندوق فیزیکی: در قسمت ورودی سازمان نصب شده و گزارشات از طریق فرم قرارداده شده در کنار صندوق قابل دریافت است.

ب-صندوق مجازی: برای ارسال گزارش به صورت مجازی بر روی فرم زیر کلیک کنید:

فرم گزارش وقوع فساد در سازمان


 


کد مطلب: 5329

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5329/معرفی-نحوه-ارتباط-بازرس-سازمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir