کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تعریف سلامت اداری و فساد اداری

15 بهمن 1401 ساعت 0:10


تعریف سلامت اداری: کلیه اقدامات سازمانی و سیستمی جهت پیشگیری از بروز فساد اداری که دارای ابعاد مشخصی است، مانند ارتقاء شفافیت و پاسخگویی، نظارت و کنترل اثر بخش، رفع گلوگاه‏های فساد خیز،آموزش و اطلاع رسانی

تعریف فساد اداری: طبق تعریف قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، فساد عبارتست از هرگونه فعل یا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‏هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي


کد مطلب: 5327

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/note/5327/تعریف-سلامت-اداری-فساد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir