کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش عملکرد مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

1 فروردين 1401 ساعت 10:48


گزارش عملکرد مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1400


 


کد مطلب: 6200

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6200/گزارش-عملکرد-مدیریت-آموزش-پژوهش-های-توسعه-آینده-نگری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir