کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت

1 فروردين 1401 ساعت 10:08سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت
 


کد مطلب: 6136

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6136/سامانه-شورای-راهبری-توسعه-مدیریت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir