کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه راهبری میز خدمت

1 فروردين 1401 ساعت 10:07سامانه راهبری میز خدمت
 


کد مطلب: 6135

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6135/سامانه-راهبری-میز-خدمت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir