کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

1 فروردين 1401 ساعت 10:04سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی
 


کد مطلب: 6132

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6132/سامانه-ملی-مدیریت-ساختار-دستگاههای-اجرایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir