کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قانون برنامه و بودجه كشور ‌مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱

1 فروردين 1401 ساعت 8:24


 
 


کد مطلب: 6111

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6111/قانون-برنامه-بودجه-كشور-مصوب-۱۰-۱۲-۱۳۵۱

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir