کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶

1 فروردين 1401 ساعت 8:23


 
 


کد مطلب: 6110

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6110/قانون-محاسبات-عمومي-كشور-مصوب-۱-۶-۱۳۶۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir