کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي در سال ۱۴۰۰و پيش بيني اعتبار مربوطه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱به شماره ۱۵۶۶۸۵مورخ ۱۴۰۰/۴/۸

1 فروردين 1401 ساعت 8:22


 
 


کد مطلب: 6109

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6109/دستورالعمل-نحوه-پرداخت-حقوق-مزاياي-كاركنان-انتقالي-سال-۱۴۰۰و-پيش-بيني-اعتبار-مربوطه-لايحه-بودجه-۱۴۰۱به-شماره-۱۵۶۶۸۵مورخ-۱۴۰۰-۴-۸

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir